• +34 60 80 95 324

TERMES D’ÚS PEL CLIENT


El client és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i les regles aplicables a l'ús que dels productes i aplicacions realitzi. Tanmateix, es prohibeix l'ús dels productes de catalahost.com per finalitats contràries a la bona fe, l'ordre públic i a la legislació vigent. Particularment destaquem:

-La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

-La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il • legal, xenòfob o difamatori.

-Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos.

-Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel • lectual de tercers.

-La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació de desenvolupament en aquesta matèria.

-La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic amb les finalitats d'spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusió de virus (troians, cucs, etc.), O qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu.


El client i / o el titular del nom de domini garanteix a catalahost.com que el producte triat no es contracta amb propòsits il • lícits ni lesiona els drets de propietat intel • lectual i industrial o altres drets i interessos legítims de tercers.

El client s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada al formulari de contractació per a les comunicacions amb catalahost.com, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de catalahost.com.

El client és l'únic responsable de la utilització i conservació dels login i passwords facilitats per catalahost.com per a l'ús de les eines que es posen a la seva disposició per a la gestió dels productes contractats, ja que són els identificadors necessaris que permeten contrastar a catalahost.com l'autenticació de l'accés del client i facilitar el permís a les actuacions que se sol • licitin des d'aquestes eines. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot a terceres persones, es produeix sota l'única responsabilitat del client.
El client té la total responsabilitat del contingut de la seva web, de la informació transmeses i emmagatzemades de les seves explotacions, dels enllaços d'hipertext, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que poden desencadenar en tota la referència a propietat intel • lectual i industrial , drets de la personalitat i protecció de menors.
Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de catalahost.com. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de catalahost.com com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.
El client respectarà els estàndards tècnics disposats per catalahost.com en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres clients.
Els usuaris que contractin a través del lloc web http://www.catalahost.com reconeixen ser majors d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de la contractació duta a terme pels menors al seu càrrec. Seran els menors d'edat que han demanar el consentiment necessari per a procedir a la contractació.

CATALAHOST ES COMPROMET A:

No realitzar publicitat enganyosa
catalahost.com es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. catalahost.com com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

No remetre comunicacions comercials sense identificar-les
Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, catalahost.com es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol • licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de catalahost.com sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb catalahost.com.

RESPONSABILITATS

catalahost.com no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web http://www.catalahost.com, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de catalahost. com.
catalahost.com no es responsabilitza de l'ús que l'usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web http://www.catalahost.com.
catalahost.com no es fa responsable de l'ús il • legítim que terceres persones no autoritzades puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en http://www.catalahost.com. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des http://www.catalahost.com.
catalahost.com no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

GALETES

catalahost.com utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagi. Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de catalahost.com el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença i abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-la petició realitzada i que a través del navegador es pugui visualitzar la nostra web a la pantalla.
Si ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L'usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web http://www.catalahost.com.

IDIOMA

catalahost.com ofereix els contractes dels seus productes, el procediment de contractació i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma català.
catalahost.com emmagatzema en format electrònic, una còpia del correu electrònic que rep el client, en el qual se li adjunta el contracte personalitzat del producte, en finalitzar la contractació.

COPYRIGHT

Tots els drets derivats de la propietat intel • lectual i industrial estan expressament reservats per catalahost.com. El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la web estan protegits per la legislació espanyola a favor catalahost.com.
catalahost.com no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.
catalahost.com vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel • lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin.
catalahost.com podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació

×